Referencje:

Centrum Badań Kosmicznych PAN Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Informacji Kryzysowej
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy Explores Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy Explores
Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polskie Towarzystwo Rakietowe Polskie Towarzystwo Rakietowe
Sekcja Rakietowa Studenckiego Koła Astronautycznego Sekcja Rakietowa Studenckiego Koła Astronautycznego
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego