Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na rzecz drużyny Space is More

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ WSPIERANIA POLSKIEJ ASTRONAUTYKI „POCIĄG DO GWIAZD” w dniach 15.04 - 24.04.2014 r

Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki „Pociąg do Gwiazd”  z siedzibą w Lipnicy Górnej 28  informuje o zakończeniu w dniu 24.04.2014 r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 235/2014 z dnia 09 kwietnia 2014r.

Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 18 1240 2337 1111 0010 5727 5243 oraz sprzedaży cegiełek i przedmiotów wartościowych. Celem zbiórki było opłacenie kosztów podróży studenckiej drużyny Space is More na finał konkursu Inspiration Mars. 

Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 370  zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych i 00/100). Z bezpośrednich wpłat na konto bankowe, o numerze 18 1240 2337 1111 0010 5727 5243 = 370 zł. Ze sprzedaży cegiełek i  przedmiotów wartościowych = 0 zł.

Planowaliśmy produkcję następujących przedmiotów wartościowych:

Kubki z logiem projektu Space is More – 15 sztuk, koszulki z logiem projektu, kartki okolicznościowe wydane na okoliczność lotu drużyny na finał konkursu – 50 sztuk, okolicznościowe naklejki z logiem misji  - 100 sztuk w cenie 5 zł każda.

Ostatecznie nie będąc pewnymi czy w czasie 14 dni, jaki przyjęliśmy na przeprowadzenie zbiórki uda się sprzedać powyższe przedmioty wartościowe w podanych wyżej ilościach i czy tym samym koszty ich produkcji nie przekroczą wpływów ze zbiórki decydowaliśmy się zrezygnować z produkcji przedmiotów wartościowych. 

Koszty przeprowadzenia zbiórki:

Miesięczny koszt prowadzenia dedykowanego konta bankowego: 25 zł

Koszty związane ze złożeniem wniosku o zbiórkę publiczną w kwocie 82 zł pokryty został z konta głównego fundacji „Pociąg do Gwiazd”  

Opłata za wyciąg papier. z rach:  18124023371111001057275243  = 3 zł

Dochód ze zbiórki:

Uzyskane środki z dowolnych wpłat na numer dedykowanego  konta = 370 zł

Koszt miesięczny prowadzenia dedykoanego konta = 25 zł

Koszty opłaty za papierowy wyciąg z rach:  18124023371111001057275243  = 3 zł

Dochód ze zbiórki = 342 zł

Zbiórka organizowana była w celu zdobycia funduszy na wyjazd wrocławskiej drużyny Space is More na finał międzynarodowego konkursu Inspiration Mars, polegającym na zaprojektowaniu załogowej misji przelatującej dookoła Marsa i z powrotem na Ziemię. W konkursie wystartowało 38 drużyn z 15 krajów, z czego 3 z Polski. Drużyna z Wrocławia, jako jedyna zakwalifikowała się do finału konkursu, który odbędzie się NASA Ames Research Centre.

Dochód ze zbiórki 342 zł w całości został przelany na rzecz drużyny Space is More. Środki zostaną przelane na konto fundacji Manus, która zapewnia obsługę finansową drużyny Space is More. Dane konta: Fundacja Manus z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23-25/ 4.34  , 50-370 Wrocław nr 72 1090 2402 0000 0006 1000 9407

Utworzono przez Admin, 2014-05-07 08:11:26